1. Kartagotours.hu
  2. Vagyoni biztosíték

Vagyoni Biztosíték

A Kartago Tours vagyoni biztosítékának összege 2022 és 2023 évre 1.800.000.000 Ft (egymilliárd-nyolcszázmillió Forint), melyet a Európai Utazási Biztosító Zrt-vel kötött biztosítás fedez (kötvényszám: KT- KE-1211-20220930). Ez az összeg a 213/1996, (XII.23) Kormányrendelet 10§(1) bekezdésében foglalt esetekre nyújt fedezetet (befizetett előlegek visszafizetése).

A 213/1996, (XII.23) Kormányrendelet 9/A§(2) bekezdésében foglalt esetekre (hazaszállítás, kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezet ) a Kartago Tours az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel (1132 Budapest, Váci út 36-38.) kötött biztosítást 360.000.000 Ft (háromszázhatvanmillió forint) összegben, kötvényszám: KT-KE-867-20210915. A vagyoni biztosíték hatálya a Kartago Tours által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazási csomagra terjed ki.